Kaymak kireç: Kalsinasyon evresini tamamlamış taş kirecin bazı kimyasallar ve su ile mikserde söndürülmesi sonucu elde edilir. Kaymak kirecin kalitesini imalatında kullanılan kireç taşını CaCo3 oranı, karışımda kullanılan kireç taşı miktarı, katılan katalizör kalitesi ve miktarları ve su miktarı belirler. Kaliteli bir kaymak kireç için ürünün dinlenmiş olması germektedir.

Kaymak kireç kullanımlarında maksimum verim alınabilmesi için içerisinde absorbe ettiği su oranının %3 geçmemesi gerekir. Yüksek su ihtiva eden karışımlar fakir karışımlardır, kullanım esnasında sıva kalitesinde düşüklük ve dökülme gözlenebilir. Bu yüzden alınacak üründe su oranı mutlaka sorulmalıdır.

Kaymak kireç ile inşaat sektöründe harç yapılırken kullanılan çimento miktarında gramaj olarak  %32 tasarruf sağladığı gözlenmiştir. Bu sayede kaymak kireç inşaat harçlarında %45’lik maddi avantaj sağlamaktadır.