Çimento, ana hammaddeleri kalkerle kil olan ve mineral parçalarını (kum, çakıl, tuğla, briket vs) yapıştırmada kullanılan bir malzemedir. Çimentonun bu yapıştırma özelliğini yerine getirebilmesi için mutlaka suya ihtiyaç vardır. Çimento, su ile reaksiyona girerek sertleşen bir bağlayıcıdır.

KULLANIM ALANLARI:

• Her türlü betonarme yapılar.

• Yol kaplama betonları

• Temeller ve istinat duvarları

•Su kanaletleri

• Barajlar

• Sıva ve duvar harcı

• Beton ya da betonarme borular

•Orta derecede sülfat içeren endüstriyel zeminler

•Arıtma tesisleri