Kireç, kireç taşının çeşitli derecelerde (850-1450 °C) pişirilmesi sonucu elde edilen, suyla karıştırıldığında, tipine göre havada veya suda katılaşma özelliği gösteren, beyaz renkli, inorganik esaslı bir bağlayıcı madde türüdür.

 

• İnşaat Malzemesi Üretiminde • Yol stabilizasyonunda
• Kağıt sanayiinde • Asit nötralizasyonunda
•İnşaat yapıştırıcılarında •Harçlarda
• Boya sanayiinde •Kimya ve İlaç Sanayiinde
•Yalıtım malzemelerinde •Sıvalarda
• Kauçuk sanayiinde • Şeker rafinerisinde
•Gaz betonda •Reçine üretiminde
• Çelik sanayiinde • İlaç üretiminde
• Alçı plakada •Plastik üretiminde
• Çevre Korumada • Diş macununda
• Alüminat katkılı çimentoda • Endüstriyel Proseslerde
• İçme ve kullanım suları arıtımında •Yağ ve petrol katkılarında
• Refrakter malzemelerde • Metalurjide
• Atık suların arıtılmasında •Kalsiyum karpit üretiminde
• İnşaat Sektöründe • Ziraatte
• Baca gazları desüfürizasyonunda • Toprağın pH ayarının yapılmasında
• Hayvan yemlerinde • Böcek ve mantar önleyicide